“Zielony Ład”: Co to jest? Dlaczego jest takim zagrożeniem dla żywności i rolnictwa?

Rolnicy protestują przeciwko “Zielonemu Ładowi”, ponieważ jest to “fałszywa zielona” globalna agenda polityczna wywodząca się z Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) 2030. Ma ona na celu wyeliminowanie rodzinnych gospodarstw rolnych oraz żywności uprawianej w glebie i zastąpienie jej syntetyczną laboratoryjną “żywnością” GMO stworzoną w specjalnych laboratoriach i w ogromnych fabrykach robaków.

P. Dlaczego chcą to zrobić? Organizacja Narodów Zjednoczonych połączyła siły ze Światowym Forum Ekonomicznym, Światową Organizacją Zdrowia i Unią Europejską w celu prowadzenia polityki klimatycznej zwanej “Zero Emisji”… Rolnictwo jest oskarżane o przyczynianie się do tego ocieplenia, co jest kłamstwem.

P. Ale dlaczego zakazywać emisji CO2? Istnieje grupa naukowców, która wierzy, że antropogeniczne emisje CO2… powodują globalne ocieplenie (wynika to tylko z modelowania komputerowego, które okazało się fałszywe, a nie z podstawowej wiedzy naukowej). Nauka mówi nam, że w górnej atmosferze znajduje się zaledwie 0,04% CO2 i że jest on nieszkodliwy.

P. Dlaczego więc „Zero Emisji” jest promowane jako “zielone” rozwiązanie?

… Klika globalistów przekształciła pierwotną zieloną wizję w centralnie kontrolowany globalny przemysł będący własnością i zarządzany przez wielonarodowe korporacje i banki centralne. Zero Emisji/Zielony Ład są głównymi narzędziami tej kliki do przejmowania pełnej kontroli nad życiem ludzi pozbawiając ich podstawowych wolności, prywatności i praw. Określa się to jako “Nowy Porządek Świata”/”Wielki Reset”.

P. Czy zatem Zielony Ład powinien zostać pilnie powstrzymany, zanim posunie się jeszcze dalej?

Rolnicy i konsumenci muszą pilnie zjednoczyć siły, aby całkowicie go powstrzymać. Zielony Ład ma na celu zniszczenie rolników i prawdziwej żywności! Rolnicy są już świadomi nowych zasad i ograniczeń nakładanych na ich zdolność do zarabiania na życie…

P. Co powinni zrobić konsumenci, aby pomóc to zmienić?

Nauczyć się szybko, że nie będzie prawdziwej/dobrej dla zdrowia żywności do kupienia, jeśli nie połączą się z rolnikami. Muszą żądać od rządu: ŻADNEGO ZIELONEGO ŁADU i przestać kupować w supermarketach. Muszą kupować bezpośrednio od rolników i na tradycyjnych targowiskach ze świeżą żywnością. Muszą również domagać się od rządu: ŻADNEJ ŻYWNOŚCI Z OWADÓW, ŻADNEJ SYNTETYCZNEJ ŻYWNOŚCI LABORATORYJNEJ, ŻADNEGO GMO LUB NGT – nowej formy GMO forsowanej przez korporacje w ramach Zielonego Ładu.

Tylko rolnicy i konsumenci razem mogą ocalić prawdziwą żywność i prawdziwe rolnictwo. Brak rolników oznacza brak prawdziwej żywności – a obywatele stają się niewolnikami planowanego techno-przemysłowego świata sztucznej żywności i sztucznej inteligencji.

Całość ulotki: https://doprawdy.info/2024/02/zielony-lad-co-to-jest/

(Autor: Julian Rose, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info