Myśliwi wezmą udział w protestach razem z rolnikami

“Myśliwi także zabiegają o przekazanie nadzoru nad łowiectwem pod ministerstwo rolnictwa, aby uznać pełną symbiozę między działalnością łowiecką a rolniczą. Dodatkowo, dążą do wprowadzenia kompleksowych rozwiązań dotyczących listy gatunków łownych, umożliwiających ponowne uwzględnienie na niej zwierząt, których populacja nie wymaga już dodatkowej ochrony.
Grupa “Myśliwi w działaniu” postuluje pełne uznanie ekonomicznej, ekologicznej i kulturowej wartości łowiectwa oraz roli myśliwych w zrównoważonym gospodarowaniu i wykorzystywaniu zasobów natury. Wskazują także na konieczność stworzenia prostego i niedrogiego systemu dostępu do dziczyzny dla lokalnych odbiorców poprzez eliminację obecnych barier biurokratycznych.”

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-mysliwi-razem-z-rolnikami-w-protestach-wezma-udzial-kola-low,nId,7342956#crp_state=1