Zielony Nowy Ład – A fakty są takie…

W 2019 roku analiza przeprowadzona przez American Enterprise Institute (AEI) wykazała, że Zielony Nowy Ład nie miałby „żadnego wpływu” na zmiany klimatyczne:

„Podsumowując, gdyby został wprowadzony w pełni, całkowicie sfinansowany i skutecznie osiągał swoje cele – AEI nie przewiduje, by Zielony Nowy Ład mógł zrealizować te cele – cały projekt zmniejszyłby globalny przyrost temperatury o oszałamiające »między 0,083 a 0,173 stopnia«, czyli liczbę, która jest »ledwie odróżnialna od zera«”

“.. The GND’s central premise is that global temperatures must be kept below 1.5 degrees Celsius above pre-industrialized levels to avoid the most severe impacts of climate change, and achieving this end will require a “10-year national mobilization” to reduce US greenhouse gas emissions to “net zero” by 2050. However, the future temperature impacts of the zero-emissions objective would be barely distinguishable from zero: just a 0.173°C difference by 2100. ..”

Głównym założeniem Zielonego Nowego Ładu jest to, że globalne temperatury muszą być utrzymywane poniżej 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, aby uniknąć najpoważniejszych skutków zmian klimatu, a osiągnięcie tego celu będzie wymagało “10-letniej mobilizacji krajowej” w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w USA do “zera netto” do 2050 roku. Jednak przyszły wpływ zerowej emisji na temperaturę byłby ledwo rozróżnialny od zera: zaledwie 0,173°C różnicy do 2100 roku. Link