Parlament Europejski zatwierdza kontrowersyjną ustawę o kontroli mediów

…Posłowie do Parlamentu Europejskiego większością głosów zatwierdzili ustawę pozwalającą Komisji Europejskiej ingerować w pracę mediów w krajach UE...
Dokument przewiduje utworzenie ogólnoeuropejskiego organu nadzorczego, Komitetu Mediów, którego zadaniem będzie monitorowanie wdrażania ogólnoeuropejskich zasad w Unii Europejskiej…

https://legaartis.pl/blog/2024/03/14/parlament-europejski-zatwierdza-kontrowersyjna-ustawe-o-kontroli-mediow/