Rolnicy z wszystkich gmin powiatu prudnickiego zdecydowali się dokonać nietypowej formy zapłaty podatku rolnego

…Rolnicy z wszystkich gmin powiatu prudnickiego zdecydowali się dokonać nietypowej formy zapłaty podatku rolnego, wyrażając swój sprzeciw wobec decyzji radnych o ustanowieniu maksymalnej stawki podatku. Zamiast tradycyjnych środków płatniczych, postanowili uregulować swoje zobowiązania w naturze, dostarczając zboże. Przywożąc ładowarką worki wypełnione pszenicą i żytem, rolnicy wyrazili swoje oburzenie wobec ponad 20-procentowego wzrostu podatku rolnego w porównaniu do poprzedniego roku… Mimo możliwości pozostawienia podatku na poziomie 185 zł, gminy postanowiły podnieść go do 225 zł, co skłoniło rolników do symbolicznego uregulowania zobowiązań, korzystając ze zboża, które obecnie zaznacza znaczny wzrost cen. Przekazując worki i big-bagi przed drzwiami urzędów, rolnicy oznaczyli je jako pierwszą ratę podatku rolnego, dołączając także numer płatnika…
Zachodniopomorscy rolnicy też zapłacą zbożem podatek rolny
Zachodniopomorscy rolnicy planują przeprowadzenie analogicznej inicjatywy….
Problemem jest obecny znaczny spadek cen zbóż, gdzie żyto, uwzględniane przy obliczeniach podatku według danych GUS, jest wyceniane na 89 zł/dt, podczas gdy obecnie wynosi jedynie 50 zł…
https://legaartis.pl/blog/2024/03/14/prudnik-rolnicy-we-wszystkich-gminach-powiatu-zaplacili-podatek-rolny-zbozem/