Kryzys żywnościowy. Polscy konsumenci porzuceni!

Tylko poprzez wsparcie działań rolników na rzecz odzyskania pełnej kontroli nad importem i natychmiastowe zakończenie unijnego “Zielonego Ładu” niszczącego tradycyjne gospodarstwa rodzinne – możliwe będzie zapewnienie codziennej konsumpcji bezpiecznej żywności i przyszłości dla 1,3 miliona polskich rolników. Oto, co musisz wiedzieć:

  • Kryzys (brak kontroli) na granicy Polski z Ukrainą doprowadził do tego, że miliony ton potencjalnie toksycznej żywności trafiły do polskiego łańcucha żywnościowego,
  • Już w 2023 r. stwierdzono, że pszenica importowana z Ukrainy zawierała chloropiryfos, substancję chemiczną znaną z toksyczności dla układu nerwowego, zakazaną w UE w 2020 r.
  • Od września 2023 r. uprawa roślin GM(*) na Ukrainie stała się legalna. Kontrola i testy na granicy nie są przeprowadzane w celu ustalenia, czy zboże importowane z Ukrainy jest GM.
  • Nie ma też już żadnych kontroli regulacyjnych w celu sprawdzenia autentyczności i jakości wszystkich innych importowanych z Ukrainy produktów spożywczych.
  • Oznacza to, że zboża określane jako “techniczne” (ze względu na ich substandardowy i toksyczny stan, czyniący je nieodpowiednimi do spożycia) są dystrybuowane w całej Polsce od dwóch lat lub dłużej – a proces ten nie został jeszcze zablokowany przez państwo.
  • Kupujący na czarnym rynku, z ponad 500 lokalizacji w Polsce, nabyli te „techniczne” ziarna i wprowadzili je do łańcucha żywnościowego. Jako produkty przetworzone lub hurtowe.
  • Zubożone pociski uranowe dostarczane przez USA i Wielką Brytanię są szeroko stosowane przez ukraińską armię (**). Zanieczyściły one duże obszary wiejskie metalami ciężkimi i niskim poziomem promieniowania jądrowego.
  • Zielony Ład nie jest ani Zielony, ani nie jest Umową. To plan wyrzucenia rolników z ziemi i zastąpienia prawdziwej żywności fabrycznie hodowanymi owadami (w Polsce już są pierwsze fabryki hodujące jadalne owady) i syntetycznymi laboratoryjnymi produktami z GMO(*).
  • Opuszczone grunty rolne zostaną wykorzystane pod wielkie “farmy” wiatrowe i słoneczne.

Drogi Konsumencie,

Nie trać czasu na martwienie się o coraz bardziej niepewną przyszłość, zaangażuj się bezpośrednio w działania, które zapewnią przywrócenie prawidłowo produkowanej polskiej żywności dla Polaków. Najważniejsze jest kupowanie żywności na lokalnych rynkach zamiast w supermarketach oraz wspieranie sprzedaży bezpośredniej od rolników.

Cała ulotka: Kryzys żywnościowy. Polscy konsumenci porzuceni! (doprawdy.info)

(Autor: Julian Rose, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC)

(*) GM – Genetycznie Modyfikowane, GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy

(**) https://www.youtube.com/watch?v=0GhDJzgJUp4, www.youtube.com/watch?v=1IYPgoGkER0