Spojrzeć sprawom prosto w oczy

Myślę, że warto przeczytać książkę The TalmudUnmasked: The Secret Rabbinical Teachings ConcerningChristians [Talmud zdemaskowany. Tajne nauki rabiniczne dotyczące chrześcijan] (*), nie po to, by szerzyć nienawiść czy złą wolę, ale po to, by spojrzeć sprawom prosto w oczy. To, jak sobie z tym poradzisz, zależy od ciebie.
Nie wszyscy Żydzi są talmudycznymi Żydami, ale wydaje się, że musimy poznać historię narodu żydowskiego, aby zrozumieć wiele wydarzeń w dzisiejszym świecie.

Jeśli religia opiera się na nienawiści i wykluczeniu, to wydaje mi się, że nie jest ona częścią Bożego planu, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Możemy znaleźć sposób duchowego bycia, który jest dla nas odpowiedni, do którego możemy się odnieść i który możemy zrozumieć, który przynosi radość i spójność w naszym życiu, ale to nie znaczy, że umniejszamy przez to innych i czujemy się sprawiedliwi.
Oznacza to, że powinniśmy pokazać innym sposób, w jaki my postępujemy, i być może możemy pomóc im być szczęśliwszymi, ale jeśli oni już są szczęśliwi i traktują innych z szacunkiem i godnością, to kim jesteśmy, by mówić, że my znamy Prawdę, a oni nie….

Wojny religijne są wywoływane nie przez ludzi uduchowionych, ale przez zadufanych w sobie i nietolerancyjnych, którzy uważają, że wiedzą wszystko, brakuje im pokory i chcą kontrolować innych.

Tak, to smutne, gdy ludzie zapominają o swojej przeszłości, stają się wygodni, ale mniej duchowi. Edukacja powinna nas uczyć myślenia, rozumności i odpowiedzialności; bazować na wolności ducha, szacunku dla innych i przyrody Boskiej! Polska ma piękne tradycje związane z Przyrodą w wielu świętach, których nie ma na Zachodzie.

Więc choć świat się zmienia materialnie powinniśmy mieć ciągłość wartości, które uczą nas szacunku do ziemi, do innych ludzi i do całej Przyrody. Wszystko to jest częścią naszej historii. O te wartości walczyli nasi przodkowi, są potrzebne abyśmy mogli brać odpowiedzialność za nasze życie codzienne w głębszy sposób, a nie tylko myśleć o wygodzie materialnej.

Pokora w prawdziwym sensie oznacza poszukiwanie Prawdy poprzez obserwację i pozytywne, pełne szacunku relacje z całym stworzeniem, a nie aroganckie przekonanie o własnej wyższości. Dziś jednak promuje się ego i asertywność. Niestety!

Możemy na to spojrzeć lub to zignorować…. zależy oczywiście od nas. Jesteśmy otoczeni wieloma informacjami, a to, co wybierzemy, oczywiście uważamy za istotne dla naszego życia.

[Autorka: Krystyna Zaremba]

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt:kontakt@doprawdy.info

(*) Talmud zdemaskowany [tajne nauki rabiniczne dotyczące chrześcijan]
https://philosophers-stone.info/2023/12/17/the-talmud-unmasked-the-secret-rabbinical-teachings-concerning-christians/