Zatrzymać wojnę, zaprzestać eskalacji dostaw broni na Ukrainę. Apel z Brukseli

…Uczestnicy konferencji „Confidence Building Measures in the Face of Sharp Polarization in Europe” („Środki budowy zaufania w obliczu ostrej polaryzacji w Europie”), która odbyła się w Parlamencie Europejskim 20 marca 2023 r., przyjęli następujący apel:

Wojna na Ukrainie trwa nieprzerwanie, powodując ogromne zniszczenia ludności Ukrainy i jej infrastruktury, a także ogromne szkody dla światowej gospodarki. Jeśli walki będą trwały, Ukraina wkrótce stanie się wyludnionym, zdewastowanym krajem.

Wiele osób w całej Europie obawia się eskalacji wojny. Boją się o przyszłość swoją i swoich dzieci.

Przedłużanie się konfliktu ukraińskiego zwiększa ryzyko globalnej katastrofy nuklearnej, ekologicznej i społeczno-gospodarczej, a także potencjalnie zagraża zagładzie ludzkości.

Dlatego uważamy za niezwykle pilne wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji połączonych ze zniesieniem sankcji i wstrzymaniem zbrojeń Ukrainy. Negocjacje nie oznaczają kapitulacji. Negocjacje oznaczają kompromisy. W celu zapobieżenia setkom tysięcy więcej zgonów lub gorzej.

Wzywamy wszystkie rządy do zaprzestania eskalacji dostaw broni. Teraz! Każdego dnia ta wojna kosztuje nawet 1000 ofiar więcej – i przybliża nas do trzeciej wojny światowej.

Nie ma dziś ważniejszego zadania dla ludzkości niż powstrzymanie naszego staczania się ku katastrofie!

Wzywamy obywateli świata, wszystkie ruchy społeczne, intelektualistów, związki zawodowe, wspólnoty religijne i rządy do zdecydowanych działań w tym kierunku i do skoordynowania wysiłków na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju.

 • Pino Cabras (Włochy), były poseł, redaktor portalu internetowego Megachip
 • Aleksandar Ciric (Serbia), Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawników Regionów Morza Czarnego – Morza Kaspijskiego
 • Michel Collon (Belgia), dziennikarz, dyrektor Investig’ Action
 • Clare Daly (Irlandia), posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • Gilbert Doctorow (Belgia), politolog, pisarz
 • Franceska Donato (Włochy), posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • Leo Gabriel (Austria), członek Rady Międzynarodowej Światowego Forum Społecznego
 • Marcel de Graaff (Holandia), poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Inaki Irazabalbeitia (Kraj Basków), były poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Dimitris Konstantakopoulos (Grecja), dziennikarz, członek redakcji portalu internetowego Defend Democracy Press
 • Josifs Korens (Łotwa), prezes International Mouvement Pour un Futur Sans Fascisme
 • Tamas Krausz (Węgry), Redakcja kwartalnika Eszmélet/Świadomość
 • Vladimirs Lindermans (Łotwa), dziennikarz, publicysta
 • Miroslav Radacovsky (Słowacja), poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Ivan Vilibor Sincic (Chorwacja), poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Mick Wallace (Irlandia), poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Zahari Zahariev (Bułgaria), prezes Fundacji Slavyani
 • Tatjana Zdanoka (Łotwa), Poseł do Parlamentu Europejskiego…

ZRÓDŁO (przedruk z automatycznym tłumaczeniem): http://www.defenddemocracy.press/stop-the-war-stop-sending-arms-to-ukraine-an-appeal-from-brussels/

UWAGA! Tu możesz podpisać polską petycję: APEL WOŁANIE O POKÓJ I DOBRO

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info