LUDZIE RZĄDZĄ? MITY NA TEMAT DEMOKRACJI

…Jednym z największych złudzeń dotyczących „demokracji” jest możliwość głosowania na nielubianych polityków. Ale ludzie nie mają takiej władzy ani możliwości, ponieważ nie kontrolują nominacji i będą przedstawiani tylko z wyborami, na które tajny rząd jest dość obojętny. Tytler uznał, że partie polityczne – jego „gubernatorzy” – kontrolują wybór i nominację kandydatów, eliminując w ten sposób zarówno wolność, jak i bezinteresowny wybór.

Jeśli kontroluję wybór i nominację kandydatów, wybory są stratą czasu i pieniędzy, a twój głos jest nieistotny, ponieważ wybieram i przedstawiam do „wyboru” dwóch kandydatów, którzy są w równym stopniu pod moim wpływem i kontrolą. Nie ma dla mnie znaczenia, jak zagłosujesz, ponieważ obaj kandydaci będą wykonywać moje polecenia podczas swojej kadencji…
https://wolnemedia.net/demokracja-najbardziej-niebezpieczna-religia-10/